Divante

Hosting Magento

Audytujemy i optymalizujemy Magento, by sklep działał szybciej i był bezpieczny.

W ramach architektury systemu stosujemy wiele usprawnień, wpływających na skalowalność i wydajność, między innymi:

  • replikacja bazy danych master-master (kopie zapasowe) oraz master-slave w celu przyspieszenia operacji odczytujących i zrównoważenia ruchu do bazy danych, obsługa replikacji jest dostępna domyślnie w Magento,
  • użycie rozproszonego systemu cache – Memcached, Redis,
  • użycie rozproszonego systemu plików (np. GlusterFS),
  • użycie systemu http-reverse-proxy Varnish przyspieszający ładowanie się stron oraz plików statycznych,
  • użycie systemu obsługi bazy danych PerconaDB zamiast MySQL.
  • architektura każdej projektowanej i rozwijanej przez nas aplikacji jest w pełni skalowalna i umożliwia szybkie dodawanie kolejnych serwerów aplikacyjnych, które wraz z zainstalowanymi na nich replikami bazy danych stanowią odporne i redundantne środowisko działania aplikacji.

Wszelka wymiana danych jest obsługiwana za pomocą systemu kolejek – który dodatkowo pozwala na skalowanie systemów niezależnych od platformy. W przypadku bardzo dużej ilości zapytań lub w przypadku awarii systemów zewnętrznych, system kolejek pozwala dawkować komunikaty oraz powtarzać je aż do skutecznej realizacji zapytania.

Audyt Efektywności Magento

Skontaktuj się z nami by porozmawiać o Audycie Efektywności Magento.

© copyright 2012 by Divante.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.