Divante

Grupa OEX

Wchodzimy w skład grupy kapitałowej OEX, która jest jednym z wiodących podmiotów w usługach dla biznesu w Polsce. W skład Grupy kapitałowej wchodzi spółka dominująca OEX S.A. oraz spółki zależne, między innymi: Divante sp. z o. o., ArchiDoc, Cursor S.A. i Tell sp. z o. o.

Grupa OEX działa w czterech segmentach operacyjnych: E-biznes, Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta, Wsparcie sprzedaży oraz Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej.

© copyright 2012 by Divante.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zabronione.